Headerimage

BABYKAzapsaný spolek

Vážený pane starosto, vážení příznivci RC Babyka,

chtěly bychom touto cestou za celé nově vzniklé RC Babyka moc všem poděkovat - za veškeré darované hračky, výtvarné potřeby, vysavač i další věcné dary, které nám velmi pomohly a přispěly k vybavení a fungování rodinného centra.
Velké poděkování patří i obci a panu starostovi za poskytnuté prostory, úpravy v těchto prostorách a finanční výpomoc.


Děkují maminky a děti z RC Babyka

 

NEWSERVER